Lidmaatschap

Contributies
De contributies worden op de voorjaarsvergadering van de afdeling vastgesteld.  Deze zijn exclusief de contributies van de NEVOBO (wedstrijdvolleybal). Deze worden jaarlijks door de NEVOBO vastgesteld en tijdens de ledenvergadering kenbaar gemaakt.
Als u nog een sport beoefent binnen LSV worden de kosten van de goedkoopste gehalveerd.

De contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 :

Categorie Contributie per maand NIEUW Kledingfonds per maand
Mini (6-13 jaar) € 10,00 € 2,00
Midi (13-16 jaar) € 13,00 € 2,00
Nevobo 1,5 uur (16>) € 16,00 € 2,00
Recreatie € 12,00 n.v.t.

Betaling

De betaling van de contributies geschiedt middels automatische incasso of op factuurbasis per kwartaal. Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, dus ook de contributies, geven we de voorkeur aan de  automatische incasso. Mocht u het niet eens zijn met de automatische incasso dan hebt u het recht om binnen 30 dagen, bij bank of giro, het bedrag terug te vorderen.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, met een minimale lidmaatschapsduur van 6 maanden.

 

Lid worden?

Na het uitprinten, invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier wordt u of uw kind met ingang van de eerstvolgende maand ingeschreven als lid van LSV afdeling volleybal.

Voor het afmelden stuur je een berichtje naar de adres op het wedstrijdformulier of gooi het in de bus op Priel 6 te Loppersum.


De eerste 4 trainingen zijn gratis.