Organogram

Organogram

Invulling bestuur en commissies seizoen 2016-2017

Voorzitter
Gerdy Schutter
Secretaris Marielle Mollema
Wedstrijdsecretaris Suzan Haak-Weerman
- Digitaal wedstrijdformulieren voor de thuiswedstrijden : Jan Klink
- Coördineert wedstrijdwijzigingen binnen de vereniging : Suzan
- Contactpersoon voor de NEVOBO : Suzan
- Contact met de sporthalbeheerder voor het reserveren van de hal voor de wedstrijden: Suzan
Penningmeester Teunia Broekhuizen
TC Vacature
Scheidsrechters coördinator Annelieke Aalbers
Teller schema Marcel Haak
Ledenadministrateur Jan Klink
Website Jan Klink
Club van 20
Gerdy Schutter
Activiteitencommissie
Jacquelien de Wilde
Kaleigh Hulck
Jeugdcommissie
Vacature
Recreanten zaken Rieks Wals